Vpis v klub

Ob včlanitvi igralca v klub je potrebno predložiti nekaj izpolnjenih obrazcev.

Registracija igralca je potrebna za izdelavo registracijske kartice in prijavo igralca v bazo Nogometne zveze Slovenije (NZS), kar igralcu omogoča nastop na uradnih tekmovanjih.
Za registracijo igralcaje klubu potrebno oddati:

  • SOGLASJE ZA REGISTRACIJO
  • Fotokopija osebnega dokumenta igralca (osebna kartica (obe strani) ali potni list)
  • Fotokopija zdravstvene kartice (prva stran)
  • Slika (za osebni dokument), ki se skenira in predloži k navedeni dokumentaciji. Sliko nato vrnemo.

Ob včlanitvi v klub, predložite tudi izpolnjeno pristopno izjavo ter vpisni list, s katerima klub pridobi vse potrebne podatke za obveščanje staršev ter vodenje klubske baze.

VPISNI LIST – dečki