Pravilnik o vadnini in članarini

 1. ČLANARINA

Članarino plačujejo vsi člani NK Krim RollJet

Letna članarina za tekoče leto za posameznika znaša 20 € in se plačuje na začetku tekmovalne sezone.

 

 1. PLAČEVANJE ČLANARINE PODPORNIH ČLANOV

Podporni člani so vsi občani, ljubitelji nogometa in starši otrok, ki so člani NK Krim RollJet ter niso aktivno včlanjeni v delo kluba. Članarina za podporne člane znaša 10 € letno.

 

 1. VADNINA
 • Mesečna vadnina za vse selekcije znaša 40 €.
 • Igralci plačujejo vadnino 11 mesecev v letu
 • Igralci plačujejo vadnino do rednega vstopa v člansko ekipo, ko je posameznik po starosti izhoden iz mladinske selekcije.
 • Igralci so oproščeni plačevanja vadnine le v primeru poškodbe ali bolezni, ko ne obiskujejo treningov mesec ali več po predhodnem obvestilu trenerju ter s priloženim zdravniškim opravičilom.
 • Vadnino je potrebno poravnati do 20 v mesecu za tekoči mesec. V nasprotnem primeru je potrebno v klub sporočiti razloge neplačevanja in se v klubu dogovoriti o pogojih plačevanja. V primeru zakasnitve plačila, ko se starši ne odzovejo se jim pošlje opomin. V primeru dvomesečne zamude plačila vadnine se staršem pošlje opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja njihovih otrok. Če v določenem roku (14 dni) vadnina še vedno ni poravnana, se igralcu do izvršitve plačila prepove treniranje in igranje.
 • Vadnine predstavljajo pretežni del prihodka kluba. Iz vadnin se financira stroški trenerjev, tekmovanj (sodniki, dresi, oprema, itd.), vzdrževanje objekta ipd.
 • V primeru, ko v klubu trenirata dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa le del vadnine (20€). NK Krim RollJet v okviru svojih zmožnosti pomaga igralcem iz socialno šibkejših družin.
 1. IZPISNICA
 • Igralec ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle vadnine. Igralec mora poravnati vadnine vključno z mesecem, v katerem je zahteval izpisnico.
 • Izpisnico lahko dobi igralec le v poletnem prestopnem roku in v skladu s pravili o prestopih Nogometne zveze Slovenije.
 • V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ NK Krim RollJet.

                                                                                  IO NK KRIM RollJet