Pravilnik o vadnini in članarini

 1. ČLANARINA

Članarino plačujejo vsi člani NK Krim MDC GROUP.

Letna članarina za tekoče leto za posameznika znaša 20 € in se plačuje na začetku tekmovalne sezone.

 

 1. PLAČEVANJE ČLANARINE PODPORNIH ČLANOV

Podporni člani so vsi občani, ljubitelji nogometa in starši otrok, ki so člani NK Krim MDC GROUP ter niso aktivno včlanjeni v delo kluba. Članarina za podporne člane znaša 10 € letno.

 

 1. VADNINA
 • Mesečna vadnina za vse selekcije znaša 35 €.
 • Igralci plačujejo vadnino 11 mesecev v letu
 • Igralci plačujejo vadnino do rednega vstopa v člansko ekipo, ko je posameznik po starosti izhoden iz mladinske selekcije.
 • Igralci so oproščeni plačevanja vadnine le v primeru poškodbe ali bolezni, ko ne obiskujejo treningov mesec ali več po predhodnem obvestilu trenerju ter s priloženim zdravniškim opravičilom.
 • Vadnino je potrebno poravnati do 20 v mesecu za tekoči mesec. V nasprotnem primeru je potrebno v klub sporočiti razloge neplačevanja in se v klubu dogovoriti o pogojih plačevanja. V primeru zakasnitve plačila, ko se starši ne odzovejo se jim pošlje opomin. V primeru dvomesečne zamude plačila vadnine se staršem pošlje opomin pred prepovedjo treniranja in tekmovanja njihovih otrok. Če v določenem roku (14 dni) vadnina še vedno ni poravnana, se igralcu do izvršitve plačila prepove treniranje in igranje.
 • Vadnine predstavljajo pretežni del prihodka kluba. Iz vadnin se financira stroški trenerjev, tekmovanj (sodniki, dresi, oprema, itd.), vzdrževanje objekta ipd.
 • V primeru, ko v klubu trenirata dva otroka iz iste družine, plača polno vadnino le starejši, mlajši pa le del vadnine (15€). NK Krim MDC GROUP v okviru svojih zmožnosti pomaga igralcem iz socialno šibkejših družin.

 

 1. IZPISNICA
 • Igralec ne more zapustiti kluba brez, da poravna vse zapadle vadnine. Igralec mora poravnati vadnine vključno z mesecem, v katerem je zahteval izpisnico.
 • Izpisnico lahko dobi igralec le v poletnem prestopnem roku in v skladu s pravili o prestopih Nogometne zveze Slovenije.
 • V vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ NK Krim MDC GROUP.

 

 

 

 

                                                                                  IO NK KRIM MDC Group

Advertisements